Vårt studiesociala arbete

Vi på Luleå Studentkår arbetar dagligen för att du som student ska ha en så trygg, rolig, inspirerande och givande studiemiljö samt att du ska ges möjligheten att bygga upp ett rikt socialt liv utanför studierna. 

I slutet på augusti varje år anordnas Nolleperioden. Två veckor fullspäckade med studieförberedande och studiesociala evenemang och föreläsningar för dig som ny student. Nolleperioden finns för att du ska lära känna universitetet, ditt program, studentikosa traditioner och såklart, din klass. Nolleperioden anordnas av en projektgrupp under Luleå Studentkår och Teknologkåren som jobbar under 12 månader för att just din studiestart ska bli så bra som möjligt! 

När studierna dragit igång finns det en hel del studiesociala föreningar och grupper som du som student har möjlighet att gå med i. Bland annat har Luleå Studentkår fyra sektioner, tre sexmästerier och tre sektionslokaler. Läs mer om dessa genom att klicka på länkarna nedan. 

Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra din studiemiljö. Det kan handla om allt från trasiga eluttag till större ombyggnationer som sker i lokalerna på campus. Vi sitter med i olika grupper där vi möter Studenthälsan, Akademiska Hus, Inre & Yttre miljö och huvudskyddsombuden på LTU och där vi har möjlighet att framföra studenters åsikter och påverka studiemiljön på campus.

Läs mer här: