Studiemiljö

En avkopplande och stimulerande studie- och forskarmiljö är en viktig förutsättning för att du som student ska lyckas med studierna och må bra.

Luleå Studentkår jobbar kontinuerligt för att studiemiljön på Luleå tekniska universitet ska hålla en hög kvalité.

Det finns olika kommittéer och grupper som vi i Luleå Studentkår sitter med i. I dessa grupper sitter bland annat ett Skyddsombud från varje sektion, representanter från Studenthälsan, Akademiska hus och fastighetsenheten. Man berör allt möjligt som har med studiemiljön att göra med allt från ombyggnationer till avsaknad av krokar på toaletterna.

Tveka därför inte att kontakta vårt Huvudstuderande Skyddsombud, som är huvudansvarig för studiemiljöpåverkan om det är något du vill förändra eller kontakta din sektion och engagera dig!

Komihåg att allt är viktigt, stort som smått!

Exempel på saker som blivit åtgärdade genom Luleå Studentkår och engagerade studenter:
  • Bättre ventilation i klassrum och lärosalar
  • Utökat antal mikrovågsugnar så du lättare kan värma din mat
  • Nya studieplatser i A-och F-huset
  • Upprustade studieplatser med bättre ventilation och ergonomiska möbler
  • Flera återvinnings- och pantstationer
Vakant

Huvudstuderande Skyddsombud

Det huvudstuderande skyddsombudet (HSSO) är den i Luleå Studentkår som ansvarar för kårens arbete inom studie- och arbetsmiljöfrågor, och är således den person som fungerar som studenternas röst emot universitetet i dessa frågor. HSSO leder Studiemiljökommiténs arbete och sitter med i bl.a. LTUs Arbetsmiljökommité och Arbtesmiljögrupp.