Dokument

I driven som är länkad nedan finns Luleå Studentkårs publika dokument. Protokoll från Kårfullmäktige och Kårstyrelsen publiceras där samt styrdokument så som stadgar, reglemente och policysamling.