Årets lärare

Vad betyder ”årets lärare”?

Årets lärare är ett pris som Luleå Studentkår delar ut varje år på stora Islossningen i slutet av vårterminen. Priset delas ut till en lärare nominerad av studenter inom Luleå Studentkår som under läsåret har visat på god pedagogisk skicklighet och engagemang samt haft förståelse och betydande roll för studenterna och deras utveckling.

Jury

En jury beslutar varje år vem som ska tilldelas priset. Juryn består av samtliga utbildningsbevakare inom Luleå Studentkår, utbildningsutskottets ordförande och Luleå Studentkårs vice ordförande. Juryn får själva inte nominera lärare till priset.

2022/2023 års vinnare av priset: Åsa Lindman!