Program under Luleå Studentkår

Nedan finner du vilka program som går under Luleå Studentkår samt vilken sektion de tillhör.

Ekonomsektionen 

 • Civilekonom
 • Ekonomie, kandidat 
 • Fastighetsmäklare  
 • Internationell ekonomi, kandidat 
 • Human Resource Management, master 
 • Internationell affärsverksamhet, master 

Sektionen för Hälsa och Lärande 

 • Förskollärare 
 • Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 
 • Grundlärare inriktning mot grundskola årskurs 4-6 
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Specialpedagogprogrammet
 • Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan 
 • Utbildningsvetenskap, magister
 • Arbetsterapeut 
 • Fysioterapi
 • Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion 
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
 • Röntgensjuksköterska 
 • Sjuksköterska 
 • Specialistsjuksköterskeutbildningar 
 • Arbetsterapi, master 
 • Fysioterapi, inriktning ortopedisk manuell terapi, master 
 • Fysioterapi, master 

Estetik, system och samhälle (ESS)  

 • Psykologi, kandidat 
 • Rättsvetenskap, kandidat 
 • Sociologi, kandidat 
 • Human resource management, master 
 • Miljörätt, magister
 • Utredning, magister  
 • Digital tjänsteutveckling, kandidat 
 • Grafisk design, konstnärlig kandidat 
 • Statsvetenskap, kandidat 
 • Systemvetenskap, kandidat 
 • Informationssäkerhet, master 

Piteå Studentsektion 

 • Gehörsbaserat musikskapande 
 • Journalistik och medier, kandidat 
 • Ljudteknik, kandidat 
 • Musik, konstnärlig kandidat 
 • Tvärkonstnärlig musikproduktion 
 • Tvärkonstnärlig scenproduktion 
 • Skådespelarprogramet
 • Musikalisk gestaltning, master