Program under Luleå Studentkår

Nedan finner du vilka program som går under Luleå Studentkår samt vilken sektion programmet tillhör.

Campus Luleå

Ekonomsektionen

Civilekonom (240 hp)

Civilekonom vänder sig till dig som vill vara med och forma morgondagens näringsliv. Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning som ger dig en yrkesexamen på avancerad nivå. Läs mer här!

Ekonomie, kandidat (180 hp)

Programmet ger dig en bred kompetens som skapar många möjligheter i framtiden. Ekonomie, kandidat, är en treårig utbildning. Läs mer här!

Fastighetsmäklare  (120 hp)

Fastighetsmäklarprogrammet är en tvåårig utbildning vid Luleå tekniska universitet som uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens krav för registrering som fastighetsmäklare. Läs mer här!

Internationell ekonomi, kandidat (180 hp)

Utbildningen ges i huvudsak på svenska med inslag av engelska och ger dig kunskaper som möjliggör att du enkelt kan röra dig mellan olika internationella miljöer som exempelvis ekonom, projektledare eller marknadsförare. Läs mer här!

Internationell affärsverksamhet, master (120 hp)

Vill du arbeta i ett företag med internationella kontakter är detta utbildningen för dig. Programmet ges helt på engelska och är öppet för internationell antagning. Utbildningen omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) och leder till en masterexamen i företagsekonomi med inriktning internationell affärsverksamhet. Läs mer här!

Sektionen för Hälsa och Lärande

Förskollärare (210 hp)

Vill du arbeta med utbildning och undervisning för yngre barn och vara en viktig vuxen som kan göra skillnad för barnen? Utbilda dig till förskollärare, ett socialt, kreativt och omväxlande yrke. Vi erbjuder distansutbildning med antagning vår och höst. Läs mer här!

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 (240 hp)

För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs ett till tre. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande. Läs mer här!

Grundlärare inriktning mot grundskola årskurs 4-6 (240 hp)

För dig som är intresserad av barns lärande i åldrarna tio till tolv år finns grundlärarutbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs fyra till sex. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande. Läs mer här!

Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp)

Detta är en lärarutbildning för den som har akademiska studier inom ett eller flera undervisningsämne/n i gymnasieskolan eller grundskolan 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, och innehåller centrala kunskapsområden inom läraryrket. Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning ingår. Läs mer här!

Specialpedagogprogrammet (90 hp)

I specialpedagogprogrammet studeras den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola samt utvecklingen av det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsområdet. Läs mer här!

Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan (240-330 hp)

Ämneslärarprogrammet vid LTU är en flexibel och distansanpassad utbildning som erbjuder flertalet valmöjligheter i ämneskombinationer och examensutgång mot antingen grundskolans år 7–9 eller gymnasieskolan. Ett starkt fokus läggs på professionen, ämnesdidaktik och praktiknära skolforskning. Läs mer här!

Arbetsterapeut (180 hp)

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de behöver göra i vardagen. I senaste kvalitetsutvärderingen av arbetsterapeutprogram så var LTU:s program det enda som fick det högsta betyget. Läs mer här!

Fysioterapi (180 hp)

Som fysioterapeut arbetar du med att främja människans rörelse ur ett hälsoperspektiv genom alla åldrar, oavsett om du arbetar med människor som har drabbats av smärta, sjukdom eller skada eller om du arbetar med insatser på samhällsnivå. Läs mer här!

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion (180 hp)

Vill du jobba med att förbättra människors välbefinnande med hjälp av till exempel kost, stresshantering och fysisk aktivitet? Då är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Du får en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till hälsofrämjande val. Läs mer här!

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (60 hp)

Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk sjuksköterskelegitimation.

Röntgensjuksköterskeprogrammet (180 hp) 

Arbetet som röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. I arbetet som röntgensjuksköterska planerar samt genomför du radiologiska undersökningar och behandlingar med patienten i centrum. Läs mer här!

Sjuksköterskeprogrammet (180 hp)

För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärvägar. Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för att ge människor i livets alla skeden god omvårdnad. Läs mer här!

Specialistsjuksköterskeutbildningar (60-75 hp)

Efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor är stor inom olika områden. På Luleå tekniska universitet finns en möjlighet för dig som vill fördjupa och specialisera dina kunskaper inom yrket som sjuksköterska. Utbildningen sker på distans. Läs mer här!

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp)

Denna tvååriga utbildning för att bli ämneslärare åk 7-9 är unik på så sätt att den är arbetsintegrerad och inriktad på ledarskap. Utbildningen ges på 75% studietakt och omfattar 90 hp och en integrerad ledarskapsutbildning som sker i samverkan med stiftelsen Teach for Sweden (TFS). Läs mer här!

Arbetsterapi, magister (60 hp) 

Magisterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människa och aktivitet, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är kännetecknande ledord. Läs mer här!

Fysioterapi, inriktning ortopedisk manuell terapi, master (120 hp)

Master fysioterapi med inriktning ortopedisk manuell terapi är utbildningen för dig som vill fördjupa dina kliniska och akademiska kunskaper inom det fysioterapeutiska specialistområdet ortopedisk manuell terapi (OMT)- muskuloskeletal hälsa. Läs mer här!

Fysioterapi, magister (60 hp)

Magisterprogrammet vänder sig till dig med sjukgymnast/fysioterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människans rörelsekontroll, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är känneteckande ledord. Läs mer här!

Utbildningsvetenskap, magister (60 hp)

Utbildningen ger deltagaren vidgade utbildningsvetenskapliga perspektiv på och fördjupade kunskaper om den praktiknära forskningens villkor och möjligheter, design och genomförande samt utgör ett processinriktat stöd i deltagarnas arbete med att bedriva verksamhetsutveckling i skola och förskola. Läs mer här!

Sektionen för Estetik, system och samhälle

Psykologi, kandidat (180 hp)

Är du intresserad av att förstå människors tankar, känslor och beteenden samt hur de påverkar och påverkas av vår omgivning? Då är kandidatprogrammet i psykologi något för dig. Utbildningen förbereder dig för arbete som beteendevetare inom en rad olika områden genom den breda kunskapen den ger dig. Läs mer här!

Rättsvetenskap, kandidat (180 hp)

Rättsvetenskapsprogrammet passar dig som drömmer om en spännande karriär inom juridik. Många företag och myndigheter behöver utbildade rättsvetare som kan organisera, förhandla och utreda juridiska frågor. Läs mer här!

Sociologi, kandidat (180 hp)

Sociologiprogrammet passar dig som vill utveckla din förmåga att förstå relationen mellan individ och samhälle. Du lär dig att analysera sociala problem och utmaningar och blir attraktiv på en bred arbetsmarknad. Läs mer här!

Digital tjänsteutveckling, kandidat (180 hp)

Digital tjänsteutveckling passar dig som nyfiken på digital teknik och hur den kan skapa framtidens samhälle. Programmet fokuserar på design av digitala tjänster för samhälle, organisationer och individer – du lär dig designa tjänster som skapar värde för användarna. Läs mer här!

Grafisk design, konstnärlig kandidat (180 hp)

Grafisk design är en utbildning för dig som vill utveckla ditt kreativa skapande samtidigt som du lär dig om den visuella kommunikationens påverkan på samhället. Utbildningen håller en hög kvalitet och efter examen kommer du vara förberedd för en framtid i kreativa yrkesroller. Läs mer här!

Statsvetenskap, kandidat (180 hp)

Programmet i statsvetenskap passar dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. Läs mer här!

Systemvetenskap, kandidat (180 hp)

Var med och skapa framtidens IT-system. Som systemvetare designar och konstruerar du informationssystem i ett samspel mellan teknik och användare. Utbildningen omfattar en blandning av ämnen från interaktionsdesign och projektledning till programmering och databaser. Läs mer här!

Informationssäkerhet, master (120 hp)

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och säkrad kontinuitet i ICT-tjänster. Läs mer här!

Rättsvetenskap, magister miljörätt (60 hp)

Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag? Miljörätt är det rättsområde som behandlar dessa frågor och denna utbildning på avancerad nivå ger en unik kompetens inom det miljörättsliga området. Läs mer här!

Campus Piteå

Piteå Studentsektion

Ljudteknik, kandidat (180 hp)

Utbildningen ger dig breda kunskaper om vetenskapligt och konstnärligt arbete. Fördjupningskurser och praktik ger dig en god grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. Utbildningen samarbetar med ljudbranschen där den har högt anseende inom bland annat musik, radio, tv, teater, film och spel. Läs mer här!

Musik, konstnärlig kandidat (180 hp)

I kandidatprogrammet i Musik vidareutvecklar du dina färdigheter och ditt personliga uttryck, samt har rika möjligheter till att musicera med andra i olika konstellationer i våra fina konsertlokaler och högklassiga studios vilket ger viktiga erfarenheter inför yrkeslivet eller fortsatta studier. Läs mer här!

Scenproduktion kandidat, tvärkonstnärlig (180 hp)

Scenproduktion är programmet för dig som vill skapa kreativa, sceniska och audiovisuella upplevelser. Du skapar och gestaltar sceniska produktioner inom musik, teater, scenshower, performancekonst eller digitala produktioner. Läs mer här!

Skådespelarprogrammet (180 hp)

Skådespelarprogrammet vid Luleå tekniska universitet utbildar skådespelare för ett professionellt yrkesliv inom scenkonst och audiovisuell konst. Läs mer här!

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master (120 hp)

Masterprogrammet i musikalisk gestaltning är till för dig som vill fördjupa din kunskap inom musik. Du får chans att utveckla din egen musikaliska förmåga och identitet. Genom olika samarbetsprojekt och praktik får du nära koppling till framtida yrkeslivet. Läs mer här!

Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister (60 hp)

Magisterprogrammet i musikalisk gestaltning är till för dig som vill fördjupa din kunskap inom musik. Du får chans att utveckla din egen musikaliska förmåga och identitet. Genom olika samarbetsprojekt och praktik får du nära koppling till framtida yrkeslivet. Läs mer här!