Välkommen till Luleå Studentkår! Vår organisation består av fyra sektioner som tillsammans representerar studenternas intressen på universitetet. Tillsammans arbetar vi för att din utbildning skall hålla högsta kvalitet, för att du skall ha en trygg och inspirerande studiemiljö, och för att du skall få möjligheter att bygga upp ett rikt och socialt liv utanför studierna.

Universitetet är vår spelplan och studenterna vårt största fokus. Var med och påverka din framtid!

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är de som sköter det operativa arbetet i Luleå Studentkår. De är heltidsarvoderade och väljs av kårfullmäktige för verksamhetsåret. Posterna i Luleå Studentkårs ledningsgrupp är Ordförande, Vice ordförande, Projektledare med studiesocialt ansvar, Projektledare mot arbetsmarknaden och Huvudstuderandeskyddsombud. Ledningsgruppen håller till på Luleå Studentkårs kontor i studenternas hus och finns tillgängliga
09:00-16:00 måndag till fredag.
Telefon: 070-519 25 66

Daniella Berglund, Kårordförande

Hej! Mitt namn är Daniella Berglund och jag arbetar som Kårordförande för Luleå Studentkår 24/25. Mitt jobb som Kårordförande går ut på att samordna, utbilda och leda kårens verksamhet och organisation. Detta innebär att ansvara över ledningsgruppen, kårstyrelsen och kårfullmäktige och vara den ledande kontakten mellan dessa. Det är också jag som representerar kåren för utomstående parter såsom näringsliv, kommun och media.

Nina Björnsson, Vice Kårordförande

Hej! Jag heter Nina Björnsson och jag är Vice ordförande i Luleå Studentkår. Som Vice ordförande arbetar jag tillsammans med Ordförande för att driva Ledningsgruppen och Kårstyrelsen i dess arbete. Jag ansvarar även för utbildningsutskottet och det dagliga arbetet med utbildningsfrågor och utbildningsbevakning. Det är mina utbildningsbevakare eller mig ni kontaktar om ni tycker att ni blivit orättvist behandlade, om det är något som brister i utbildningen eller om läraren är dålig på att svara på mail.

Rasmus Vidgren, Projektledare Studiesocialt ansvar

Hej! Mitt namn är Rasmus Vidgren och jag jobbar som Projektledare med Studiesocialt ansvar 24/25. Jag arbetar huvudsakligen med att utveckla och ta tillvara på studenters intresse gällande studentlivet, studiemiljön och det studiesociala vid LTU. Utöver det arbetar jag även med samordning av föreningar, sexmästerier och sektionslokaler under Luleå Studentkår. De två största projekten jag driver är Nolleperioden och Islossningen.

Agnes Elliott, Projektledare Arbetsmarknadsansvar

Hej! Mitt namn är Agnes Elliott. Jag arbetar som Projektledare med Arbetsmarknadsansvar 24/25. Mitt huvudansvar är att skapa mervärde för våra medlemmar i form av kontakter med näringslivet. För att ge våra medlemmar en bra koppling till arbetsmarknaden så anordnar jag evenemang i samband med regionala företag. Utöver det ansvarar jag för kårens kommunikativa medel, grafiska profil och Luleå Studentkårs mässa, CESAR.

Eugen Larsson, Huvudstuderandeskyddsombud

Hej! Mitt namn är Eugen Larsson. Jag arbetar som Huvudstuderandeskyddsombud 24/25. Mitt huvudansvar är att se till att studiemiljöerna håller sin standard, samt så är jag studenternas röst i campusomställningen. Utöver det för jag kontakten mellan likabehandlingskommittén och Luleå Studentkår. Några projekt jag är med och planerar är ljusveckan och vinterfestivalen, samt ansvarar för StudentKompis.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det organet som sammankallas och bestämmer vad och hur kåren ska arbeta inom de ramar som kårfullmäktige stipulerat. Styrelsen brukar sammankallas ungefär en gång i månaden. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande i ledningsgruppen som är heltidsarvoderade. Alla 4 sektionsordföranden samt två personer som väljs direkt av kårfullmäktige är också representerade i styrelsen vilket innebär att styrelsen består av 8 personer.

Daniella Berglund, Kårordförande
Marcus Walhstedt, Ledamot (Ek.Sek)
Albin Allevret, Ledamot (Oberoende)
Nina Björnsson, Vice ordförande
Isabelle Renberg, Ledamot (ESS)
VAKANT, Ledamot (Oberoende)
Hanna Skårstedt, Ledamot (Pist)
Hanna Kvarnström, Ledamot (SHoL)

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (KF) är Luleå Studentkårs högst beslutsfattande organ. Det är här budgeten, verksamhetsplanen och stadgarna bestäms och det är hit styrelsen och ledningsgruppen rapporterar vad de arbetat och arbetar med. Kårfullmäktige består av 31 stycken ledamöter och är uppdelat mellan de 4 sektioner sett till vilken storlek de har. Alla medlemmar i Luleå Studentkår får närvara under kårfullmäktige men det är bara ledamöterna som får rösta under sammanträdena. KF brukar sammanträda ungefär 2 gånger per termin. Sammanträdena leds av en talman.

Carl Weber, Talman talman@luleastudentkar.com