Välkommen till Luleå Studentkår! Vår organisation består av fem sektioner som tillsammans representerar studenternas intressen på universitetet. Tillsammans arbetar vi för att din utbildning skall hålla högsta kvalitet, för att du skall ha en trygg och inspirerande studiemiljö, och för att du skall få möjligheter att bygga upp ett rikt och socialt liv utanför studierna.

Universitetet är vår spelplan och studenterna vårt största fokus. Var med och påverka din framtid!

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är de som sköter det operativa arbetet i Luleå Studentkår. De är heltidsarvoderade och väljs av kårfullmäktige för verksamhetsåret. Posterna i Luleå Studentkårs ledningsgrupp är Ordförande, Vice ordförande, Projektledare med studiesocialt ansvar, Projektledare mot arbetsmarknaden och Huvudstuderandeskyddsombud. Ledningsgruppen håller till på Luleå Studentkårs kontor i studenternas hus och finns tillgängliga
09:00-16:00 måndag till fredag.
Telefon: 070-519 25 66

Erik Henriksson, Kårordförande

ordforande@luleastudentkar.com

Nina Björnsson, Vice Kårordförande

vice@luleastudentkar.com

Hej! Mitt namn är Erik Henriksson och jag arbetar som ordförande för Luleå Studentkår 23/24. Mitt jobb som ordförande går ut på att samordna, utbilda och leda kårens verksamhet och organisation. Detta innebär att ansvara över ledningsgruppen, kårstyrelsen och kårfullmäktige. Det är också jag som representerar kåren för utomstående parter såsom näringsliv, kommun och media.

Hej! Jag heter Nina Björnsson och det är jag som är Vice ordförande i Luleå Studentkår. Som Vice ordförande arbetar jag tillsammans med Ordförande för att driva Ledningsgruppen och Kårstyrelsen i dess arbete. Vice ordförande ansvarar även för utbildningsutskottet och det dagliga arbetet med utbildningsfrågor och utbildningsbevakning. Det är mina utbildningsbevakare eller mig ni kontaktar om ni tycker att ni blivit orättvist behandlade, om det är något som brister i utbildningen eller om läraren är dålig på att svara på mail.

Carl Weber, Projektledare Studiesocialt ansvar

projektledare@luleastudentkar.com

Signe Fredholm, Projektledare Arbetsmarknadsansvar

arbetsmarknad@luleastudentkar.com

tel; 070-529 25 44

Joel Wigroth, Huvudstuderandeskyddsombud

hsso@luleastudentkar.com

tel; 073-153 35 57

Hej! Mitt namn är Carl Weber och jag jobbar som projektledare för verksamhetsåret 23/24. Projektledaren arbetar huvudsakligen med att utveckla och ta tillvara på studenters intresse gällande studentlivet, studiemiljön och det studiesociala vid LTU. Projektledaren arbetar även med samordning av föreningar, sexmästerier och sektionslokaler under Luleå Studentkår samt driver bland annat de två projekten Nolleperioden och Islossningen.

Hej! Mitt namn är Signe Fredholm. Jag arbetar som Projektledare med Arbetsmarknadsansvar 23/24. Mitt huvudansvar är att skapa mervärde för våra medlemmar i form av kontakter med näringslivet. För att ge våra medlemmar en bra koppling till arbetsmarknaden anordnar jag evenemang i samband med regionala företag. Utöver det ansvarar jag för kårens kommunikativa medel, grafiska profil samt StudentKompis

Hej! Mitt namn är Joel Wigroth. Jag arbetar som Huvudstuderandeskyddsombud 23/24. Mitt huvudansvar är studiemiljöerna och studenternas röst i campusomställningen. Jag för kontakten mellan likabehandlingskommittén och Luleå Studentkår. Jag är med och planerar ljusveckan och vinterfestivalen, samt ansvarar jag för StudentKompis.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det organet som sammankallas och bestämmer vad och hur kåren ska arbeta inom de ramar som kårfullmäktige stipulerat. Styrelsen brukar sammankallas ungefär en gång i månaden. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande i ledningsgruppen som är heltidsarvoderade. Alla 4 sektionsordföranden samt två personer som väljs direkt av kårfullmäktige är också representerade i styrelsen vilket innebär att styrelsen består av 8 personer.

Erik Henriksson, Kårordförande

Marcus Walhsetdet,
Ledamot (Ek.Sek)

Camilla Åsberg, Ledamot (Oberoende)

Nina Björnsson, Vice ordförande

Isabelle Renberg, Ledamot (ESS) 

Daniella Berglund, Ledamot (Oberoende)

Hanna Skårstedt, Ledamot (Pist)

Hanna Kvarnström, Ledamot (SHoL)

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (KF) är Luleå Studentkårs högst beslutsfattande organ. Det är här budgeten, verksamhetsplanen och stadgarna bestäms och det är hit styrelsen och ledningsgruppen rapporterar vad de arbetat och arbetar med. Kårfullmäktige består av 31 stycken ledamöter och är uppdelat mellan de 5 sektioner sett till vilken storlek de har. Alla medlemmar i Luleå Studentkår får närvara under kårfullmäktige men det är bara ledamöterna som får rösta under sammanträdena. KF brukar sammanträda ungefär 2 gånger per termin. Sammanträdena leds av en talman.

Arvid Hernell, Talman

talman@luleastudentkar.com