Våra sektioner

Luleå Studentkår består av 4 sektioner som är fördelade baserat på program som oftast liknar varandra. Detta gör att det är lättare kan hitta gemenskap, få hjälp med utbildning och få kontakt med näringsliv som är mer anpassat för varje individuell student. Varje sektion har egna stadgar och egen ekonomi och är relativt autonoma under Luleå Studentkår. Däremot får sektionerna inte bryta mot Luleå Studentkårs stadgar och policys.

ESS står för Estetik, System och Samhälle. Sektionen samlar den brokiga skaran Statsvetenskap, Systemvetenskap, Grafisk Design, Digital Tjänsteutveckling, Sociologi, Psykologi och Rättsvetenskap. Vi är en ung sektion med drivna medlemmar och ett stort intresse för studentlivet på LTU, både för våra egna program och i övrigt.

Som de flesta sektioner anordnar vi föreläsningar, sittningar och andra aktiviteter. Vi har ett fantastiskt sexmästeri som heter Essex, en hejdundrande efterfestlokal som heter Valhall och sen även Grafisk Designs sprudlande programförening CMYK under oss.

Ekonomsektionen är sektionen för alla ekonomi- och fastighetsmäklarstudenter på Luleå Tekniska Universitet. Vi arbetar ständigt för att förgylla våra medlemmars tillvaro under tiden de studerar. Detta bland annat genom att ha nära kontakt med näringslivet för ett utbyte av erfarenheter med dem, ständigt erbjuda våra medlemmar förmånliga priser och erbjudanden, samt genom att hjälpa till med utbildningsbevakning

PiSt står för Piteå studentsektion och är en sektion under Luleå studentkår som håller till på musikhögskolan i Piteå, som är en del av Luleå tekniska universitet. Musikhögskolan är belägen i norra delen av Piteå och är sammanlänkad med Studio Acusticum som vi har ett nära samarbete med. Där ordnas varje år flera konserter i samband med skolans utbildningar och, årets höjdpunkt, SMASK (sveriges musikakademikers sång kåntest) som PiSt är väldigt stolta arrangörer av.

Sektionen för Hälsa och Lärande, även kallas SHoL, är till för att alla studenter på Luleå Tekniska Universitet som antingen påbörjat eller genomfört sina studier på sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet eller lärarprogrammet. Syftet med sektionen är att aktivt arbeta för att uppnå sina studenters behov under studietiden, ständiga arbete mot skolan och utbildningsansvariga och se till att året i SHoL blir den bästa möjliga starten för studietiden på LTU.