Islossningen

Islossningen är en avslutningshögtid för universitetets studenter som tar examen. En festlighet där universitetet och studentkåren under högtidliga former tackar studenterna för studietiden och ger studenterna en möjlighet att, under festliga former, avsluta sin studietid vid universitetet tillsammans med sina studiekamrater. Festligheterna består av en ceremoni som universitetet arrangerar och en bankett, en finare middag, som Luleå Studentkår arrangerar.

Det arrangeras två Islossningar per år. Lilla Islossningen i januari som är för de studenter som har eller är på väg att avsluta sina studier under höstterminen. Stora Islossningen i maj som är för studenter som har eller är på väg att avsluta sina studier under vårterminen.

Klicka här för att komma till LTU:s sida om Islossningen!