Nolleperioden

Nolleperioden är den två veckor långa mottagningen för nya studenter vid Luleå tekniska universitet som genomförs varje år i slutet på augusti innan läsperiod 1 börjar. Dessa två veckor är fullspäckade med aktiviteter på både dag- och kvällstid. Syftet med Nolleperioden är att lära känna universitetet och programmet, skapa gemenskap inom klassen, lära sig om studentikosa traditioner och förbereda de nya studenterna inför de kommande åren med studier.

Nolleperiodsgruppen

Nolleperiodsgruppen är en projektgrupp under kårerna som tar på sig det stora arbetet att planera och genomföra Nolleperioden. Inom Nolleperiodsgruppen finns olika ansvarsområden, Phösaransvar, Eventansvar, Informations/PR-ansvar, Budgetansvar och Sponsoransvar. Projektgruppen utbildar phösare, anordnar evenemang, har hand om ekonomi och sprider information om Nolleperioden. Arbetet i projektet pågår i ett helt år från start till slut. 

Phösare

En phösare är en äldre student som finns för att guida de nya studenterna under deras första tid på universitetet. Phösarna väljs in av Nolleperiodsgruppen och genomgår under vårterminen en utbildning för att förbereda dem inom ledarskap, mångfald, arbete i grupp och mycket annat, detta för att  skapa ett så bra bemötande som möjligt för de nya studenterna. Phösarna är med under hela Nolleperioden för att introducera de nya studenterna till studielivet och till campus. 

Evenemang under Nolleperioden

Klassgemenskap

Välkomstmiddagen

Utomhussittningen

Fråga Olle 

Välkomstmässan
Phestivalen

You got a friend in me 

Hurtiglutten (Stil visar upp sig)

Kårkväll

Sektionskväll

Alldele6tra

Studentikoskväll

Skattjakt

Philm

Dirty Dancing

Spex

Norrskensröj

Akademiskt skrivande (föreläsning)

“Tänk dig smart och stark” (föreläsning)

“It’s your life your education” (föreläsning)

“Get to the point” (föreläsning)

Från sämst till bäst (föreläsning) 

Studieteknik (föreläsning)

“Din kropp, du bestämmer” (föreläsning)

Mer information hittar du på nolleperiodens hemsida!