Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Luleå Studentkår. Har du specifika frågor om:

– Utbildningsärenden. Känner du dig orättvist behandlad av någon lärare eller har synpunkter om tentamen eller en kurs?

Gå in på https://utbildningsbevakning.se/ och anmäl ditt ärende där

-Luleå Studentkårs organisation och verksamhet?

Kontakta ordförande Erik Henriksson

Ordforande@luleastudentkar.com

Tel. 070-519 25 66

-Hur kåren jobbar med utbildningsfrågor

Kontakta Vice ordförande Nina Björnsson

Vice@luleastudentkar.com

-Studiesociala frågor eller Nolleperioden

Kontakta Projektledare Carl Weber

projektledare@luleastudentkar.com

– Samarbeten och företagskontakt?

Kontakta Projektledare Signe Fredholm

arbetsmarknad@luleastudentkar.com

Tel. 070-529 25 44

– Frågor om studiemiljö?

Kontakta Huvudstuderandeskyddsombud Joel Wigroth

hsso@luleastudentkar.com

– Försäljning av ovvar, mössor, märken eller om medlemskap

Kontakta kansli@luleastudentkar.com eller gå förbi kansliet under öppettiderna:

Måndag: kl. 12-15

Tisdag: kl. 12-15

Onsdag: stängt

Torsdag: kl. 12-15

Fredag: kl. 12-14

Kårfullmäktige

Kontakta Talman, Arvid Hernell

Talman@luleastudentkar.com

Kårstyrelsen

Hanna Skårstedt (Pist): ordforande@pitestudent.se

Camilla Åsberg (oberoende): camilla.asberg@gmail.com

Marie Sandgren (Shol): ordforande@shol.se

Mika-Josefin Jonsson Gehrke (ESS): ordforande@esssektionen.com

Kasper Sällquist (Ek.Sek): ordforande@ekonomsektionen.se

Adress

Luleå tekniska universitet
Studenternas hus
971 87 Luleå

Org nr. 897000-9091