Engagera dig!

Luleå Studentkårs centrala verksamhet

Inom den centrala verksamheten i Luleå Studentkår kan du engagera inom styrelse, ledningsgrupp, talmanspresidiet samt fakultetetsrepresentanter. Luleå Studentkår har fem heltidsarvoderade positioner.

Ledningsgruppen

 • Kårordförande (KO) – Arvoderad post
 • Vice kårordförande (VO) – Arvoderad post
 • Projektledare arbetsmarknadsansvar – Arvoderad post
 • Projektledare med studiesocialt ansvar – Arvoderad post
 • Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) – Arvoderad post

Centrala poster

 • Valberedning – Ideell post
 • Talman – Ideell post
 • Vice talman – Ideell post
 • Sekreterare – Ideell post
 • Internrevisor – Ideell post
 • Inspektor – ideell post
 • Proinspektor – ideell post

Poster utåt

 • Ledamot i filosofiska fakultetsnämnden (en suppleant) – ideell post
 • Ledamot i anställningsnämnden (en suppleant) – ideell post
 • Ledamot i disciplinnämnden (en suppleant) – ideell post

Sektioner

Luleå Studentkår består av 4 sektioner som är fördelade baserat på program som oftast liknar varandra. Detta gör att det är lättare kan hitta gemenskap, få hjälp med utbildning och få kontakt med näringsliv som är mer anpassat för varje individuell student. Varje sektion har egna stadgar och egen ekonomi och är relativt autonoma under Luleå Studentkår. Däremot får sektionerna inte bryta mot Luleå Studentkårs stadgar och policys. Läs mer om våra sektioner här!

Sexmästerier

Ett sexmästeri är en sub-grupp under sektionerna som ansvarar för att anordna evenemang, sittningar och fester. Ordet kommer från det äldre svenska ordet för fest – sexa, som i svensexa. Ett sexmästeri består av en sexmästare och sexmästerister. Sexmästaren är ordförande och sexmästeristerna har ofta olika ansvarsområden såsom eventansvarig, ekonomiansvarig, informationsansvarig m.m. men alla i sexmästeriet hjälps åt vid evenemang och liknande. Läs mer om våra sexmästerier här!

Sektionslokaler

På campus Luleå finns en unik traditioner med sektionslokaler. Till dessa går man för att äta innan man går hem efter en utekväll. I sektionslokalerna serveras allt från varmkorv och mackor till quesadillas och våfflor. Sektionslokalerna hittar ni i Studenternas Hus, mitt emot Teknikens Hus, på nedre plan. På campus Luleå finns 7 sektionslokaler varav 3 av dem (Valvet, Sholkällan, Valhall) tillhör varsin sektion under Luleå Studentkår. Läs mer om våra sektionslokaler här!

STUK

STUK finns på campus Luleå och är studenternas egna uteställe. STUK ägs gemensamt av Teknologkåren och Luleå studentkår. Kvällstid arrangerar STUK allt från lunga pubkvällar till storslagna utekvällar. Under dagtid driver de café-och lunchverksamhet. Som kårmedlem får du rabatterat inträde till nattklubben, rabatt på lunch, frukosterbjudanden och under tenta-p gratis tentakaffe. Lär mer om STUK här!

Nolleperiodsgruppen (NPG) och Phösare

Nolleperiodsgrupen är en grupp studenter som tar på sig det stora arbetet och ansvaret för att planera och genomföra Nolleperioden. Detta är ett arbete som pågår i 10 månader från start till slut. Tillsammans samarbetar de för att kunna genomföra Nolleperioden.

Phösare ansvara för att vägleda de nya studenterna under deras första tid på universitet. De guidar de nya studenterna runt, leker med dem och lär dem studentikosa. Läs mer om Nolleperioden här!