Sexmästerier

Ett sexmästeri är en studentförening eller grupp som ansvarar för att anordna fester. Ordet kommer från det äldre svenska ordet för fest – sexa, som i svensexa. Det handlar alltså inte om några sexuella anspelningar. Ett sexmästeri består av en sexmästare som är ordförande och sexmästarens medhjälpare kallas för sexmästerister. Ofta är ansvarsområdena uppdelade på olika poster som sexmästeristerna har.

På campus Luleå finns det 8 sexmästerier varav 4 är under Luleå Studentkår och tillhör varsin sektion.

Ekonomsektionens sexmästeri – Ek6

SNS-sektionens sexmästeri – Essex

SHoL:s sexmästeri – Ped6

SVF:s sexmästeri – Sam6