Stipendier

Nedan finns de fonder som kan komma att dela ut stipendier till studenter, kontakta oss för mer info.

Ekonomfonden

Fondens ändamål är att genom direkt ekonomiskt stöd, stipendier eller på annat sätt, främja och stödja utbildning inom det ekonomiskt administrativa området vid Luleå tekniska universitet. Både konkreta utbildningsinsatser och forskningsinsatser som avser att stärka kunskapsbasen för utbildningen kan komma ifråga för stöd. Ett totalt belopp på upp till 200 000 kan komma att delas ut.

Ester Anderssons donationsfond

Stiftelsen Ester Anderssons donationsfond har till ändamål att årligen dela ut stipendier till kåraktiva avgångsstudenter som gör förtjänstfulla insatser för Luleå tekniska universitet och/eller för Norrbottensregionen. Sök senast 17 nov 2023.

Förslag på stipendiater kan lämnas av studenter och personal vid universitetet. I förslaget ska framgå anledningen till att just denna student föreslås och även studentens namn, adress, e-postadress samt studieinriktning.

Senast den 17 november 2023 ska förslagen lämnas med e-post till ltu-registrator@ltu.se eller post till Luleå tekniska universitet, LTU-registrator, 971 87 Luleå. Märk förslaget ”Ester Andersson LTU-3876-2023 ”.

Upplysningar lämnas av rektors sekreterare, Maria Åberg Andersson, e-post: maria.aberg-andersson@ltu.se eller telefon 0920-49 16 05

Seth M. Kempes stipendiefond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning i form av resestipendier till medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det gäller även för medlemmar i Ekonomsektionen, Sektionen för Estetik, System och Samhälle eller Piteå Studentsektion vid Luleå Studentkår.

 Ansökan öppnar åter den 1 februari 2024, och stänger den 14 april 2024.

Ansökningarna ska skickas in via mail, till set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF innehållande ansökningsblanketten och tillhörande bilagor. (För att slå ihop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst).

Sista ansökningsdag: 14 april 2024. Ansökningsblankett hittar du här. Mer information om ansökan, och vad den ska innehålla, hittar du (Uppdatering av denna pågår)

Ulanderska fonden

Du som har studerat i gymnasieskolan i Luleå och bedriver högskolestudier med avsikt att bli lärare, kan söka stipendium ur den Ulanderska fonden.

För att erhålla stipendiet måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ska vara högst 25 år när du söker
  • Du skall ha din uppväxt i Luleå och ha genomfört din gymnasieutbildning där
  • Du skall vara studerande vid grundskollärarutbildning, ämneslärarutbildning eller motsvarande.
MFS-stipendie

Nu kan du som skall skriva din C- eller D-uppsats (kandidat-, magister- eller master) söka MFS-stipendium. Stipendiet är på 27 000 kr och finns för att studenter skall kunna samla uppsatsmaterial i ett utvecklingsland (minst 8 veckor).

Rune Anderssons jubileumsstiftelse

Rune Anderssons jubileumsstiftelse har till ändamål att skapa möjligheter för studenter vid Luleå tekniska universitet att genomföra en del av sin utbildning i länder med snabb ekonomisk utveckling (exempelvis BRIK-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien eller Kina).

Syftet är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden. Stipendierna riktas företrädesvis mot studenter inom utbildningar som leder till arbeten med starka inslag av utveckling och/eller produktion av tjänster eller produkter.

Länk:  https://www.ltu.se/student/Planera/Min-ekonomi/student-stipendier/Rune-Anderssons-Jubileumsstiftelse-1.103275