Stipendier

Nedan finns de fonder som kan komma att dela ut stipendier till studenter, kontakta oss för mer info.

Ekonomfonden

Fondens ändamål är att genom direkt ekonomiskt stöd, stipendier eller på annat sätt, främja och stödja utbildning inom det ekonomiskt administrativa området vid Luleå tekniska universitet. Både konkreta utbildningsinsatser och forskningsinsatser som avser att stärka kunskapsbasen för utbildningen kan komma ifråga för stöd. Ett totalt belopp på upp till 200 000 kan komma att delas ut.

Ester Anderssons donationsfond

Stiftelsen Ester Anderssons donationsfond har till ändamål att årligen dela ut stipendier till kåraktiva avgångsstudenter som gör förtjänstfulla insatser för Luleå tekniska universitet och/eller för Norrbottensregionen.

Seth M. Kempes stipendiefond

Seth M. Kempes stipendiefond har till syfte att hjälpa studenter genomföra utlandsstudier där fonden bidrar med hjälp av resekostnader.

Ulanderska fonden

Du som har studerat i gymnasieskolan i Luleå och bedriver högskolestudier med avsikt att bli lärare, kan söka stipendium ur den Ulanderska fonden.

För att erhålla stipendiet måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ska vara högst 25 år när du söker
  • Du skall ha din uppväxt i Luleå och ha genomfört din gymnasieutbildning där
  • Du skall vara studerande vid grundskollärarutbildning, ämneslärarutbildning eller motsvarande.
MFS-stipendie

Nu kan du som skall skriva din C- eller D-uppsats (kandidat-, magister- eller master) söka MFS-stipendium. Stipendiet är på 27 000 kr och finns för att studenter skall kunna samla uppsatsmaterial i ett utvecklingsland (minst 8 veckor).

Rune Anderssons jubileumsstiftelse

Rune Anderssons jubileumsstiftelse har till ändamål att skapa möjligheter för studenter vid Luleå tekniska universitet att genomföra en del av sin utbildning i länder med snabb ekonomisk utveckling (exempelvis BRIK-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien eller Kina).

Syftet är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden. Stipendierna riktas företrädesvis mot studenter inom utbildningar som leder till arbeten med starka inslag av utveckling och/eller produktion av tjänster eller produkter.

Länk:  https://www.ltu.se/student/Planera/Min-ekonomi/student-stipendier/Rune-Anderssons-Jubileumsstiftelse-1.103275