Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det organet som sammankallas och bestämmer vad och hur kåren ska arbeta inom de ramar som kårfullmäktige stipulerat. Styrelsen brukar sammankallas ungefär en gång i månaden. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande i ledningsgruppen som är heltidsarvoderade. Alla 4 sektionsordföranden samt två personer som väljs direkt av kårfullmäktige är också representerade i styrelsen vilket innebär att styrelsen består av 8 personer.

Erik Henriksson, Ordförande

Hanna Skårstedt, Ledamot (Pist)

Camilla Åsberg, Ledamot (Oberoende)

Nina Björnsson, Vice ordförande

Marie Sandgren, Ledamot (Shol)

Vakant Ledamot (Oberoende)

Mika-Josefin Jonsson Gehrke, Ledamot (ESS) 

Kasper Sällquist,
Ledamot (Ek.Sek)