Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det organet som sammankallas och bestämmer vad och hur kåren ska arbeta inom de ramar som kårfullmäktige stipulerat. Styrelsen brukar sammankallas ungefär en gång i månaden. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande i ledningsgruppen som är heltidsarvoderade. Alla 5 sektionsordföranden samt två personer som väljs direkt av kårfullmäktige är också representerade i styrelsen vilket innebär att styrelsen består av 9 personer.

Victor Öhlund, Ordförande

Alice Blomdahl Nordgren, Ledamot (Pist)

Vakant, Ledamot (Svf)

Camilla Åsberg, Vice ordförande

Emilie Edler Ekberg, Ledamot (Shol)

David Magni, Ledamot (oberoende ledamot)

Erik Henriksson, Ledamot (SNS) 

Erik Krisitiansson,
Ledamot (Ek.Sek

Andre Miraglia,
Ledamot (oberoende ledamot)