Kårbloggen

Reflektion över
budgetpropositionen 2024

Den 20 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för
2024 till riksdagen.


Bilden av budgetpropositionen är att den kommer att ha en negativ
inverkan på studentinflytandet i Sverige. En stor del av kårernas
verksamhet finansieras genom statsbidrag, sedan kårobligatoriet
avskaffades 2010.


I budgetpropositionen framgår det att regeringen har för avsikt att sänka anslaget 2:67 i statsbudget från 67 780 tusen kronor till 47 780 tusen kronor. Det innebär en sänkning med 20 miljoner kronor. I
regleringsbrevet för budgetåret 2023 var 60 059 kronor från anslag 2:67 avsatt till studentinflytande.


Att regeringen har för avsikt att sänka studentinflytandet med 20
miljoner kronor kommer att ha en negativ inverkan på kårerna. Kårerna kommer att klara av denna situation, men det gäller att kårerna hittar andra ekonomiska inkomstkällor.

Källa:

Budgetpropositionen 2023 UKÄ årsrapport 2023

Sköldarna på STUK

Nu är sköldarna äntligen tillbaka inne på STUK, ni hittar dem i ljusgården.


Alla våra fantastiska föreningar har lämnat in sina sköldar så nu nns alla föreningar samlade på samma plats.

Kommande evenemang

Ljusveckan
Mellan den 7-10 november hålls
ljusveckan på Luleå tekniska universitet – det är dagar som är fyllda
med upplyftande aktiviteter som lyser upp den mörkaste tiden på året. Du som är student är varmt välkommen
att delta! Kåren bjuder på fika den 9 november.


Kårfullmäktige 3
Datum: 2023-11-16
Tid: 18:30
Plats: ZOOM

Luleå Studentkår underlättar din vardag

Utbildningsbevakning.se
Luleå Studentkårs viktigaste uppgift är att bevaka och
höja kvaliteten på utbildningar går under den lososka
fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Vi hjälper dig
som student med allt från tentor som inte blir rättade i
tid till överbelastade kurser.

Utbildningsbevakning.se är ett ärendesystem som ägs
av Luleå Studentkår och Teknologkåren tillsammans.
Webbplatsen skapades under 2015 som ett sätt att
underlätta för studenter när de vill anmälan
utbildningsrelaterade problem på LTU.


Såhär hanteras ett ärende:
1. Ett ärende anmäls av en student
2. Utbildningsbevakaren för det programmet som
studenten läser tar emot ärendet.
3. Utbildningsbevakaren pratar med läraren,
utbildningsledare eller examinatorn beroende på
vilket slags problem det är.
4. Utbildningsbevakaren återkopplar till studenten
och håller kontinuerlig kontakt till dess att
problemet är löst.
5. Ärendet avslutas.
Utbildningsbevakning.se


Varför kårmedlem?
Det är rätt enkelt – genom att bli medlem så försäkrar
vi att din utbildning håller en bra kvalité, vi ser till att
du får en minnesvärd studietid genom att anordna
roliga evenemang och aktiviteter samt ger dig
möjligheter att träffa och matchas med företag för att
du enkelt ska kunna få arbete efter din examen.

Stipendier

Varje år delar Luleå Studentkår ut ett antal stipendier tillsammans med Teknologkåren och Luleå tekniska universitet. 

Studentkompis
Studentkompis är en anonym chatt för alla studenter på
LTU. Hit så kan du vända dig om du behöver prata om
lite vad som helst. 

Luleå Studentkår
Kårbloggen produceras av Kårordförande.
Vid frågor kontakta ordforande@luleastudentkar.com