Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (KF) är Luleå Studentkårs högst beslutsfattande organ. Det är här budgeten, verksamhetsplanen och stadgarna bestäms och det är hit styrelsen och ledningsgruppen rapporterar vad de arbetat och arbetar med. Kårfullmäktige består av 31 stycken ledamöter och är uppdelat mellan de 5 sektioner sett till vilken storlek de har. Alla medlemmar i Luleå Studentkår får närvara under kårfullmäktige men det är bara ledamöterna som får rösta under sammanträdena. KF brukar sammanträda ungefär 2 gånger per termin. Sammanträdena leds av en talman.

Arvid Hernell, talman