Film om oss


Samarbetspartners

Luleå studentkår på FB

Postades 05/10/15

Utsätter du dig själv för högt ljud? Ex. du är musiker i ett band och upplever att det ringer och tjuter i öronen efter ett gig.

Studenthälsan ger dig nu möjlighet att göra en avgjutning för formgjutna hörselskydd - Bellman&Symfoni.

Avgjutningen sker i Studenthälsan lokaler fredag 9/10 kl. 10.00 – 16.00

Läs mer: www.ltu.se/edu/studentwebben/stod-under-studietiden/studenthalsan/Horselskydd-1.144287
... Läs mer.Läs mindre.

Läs på Facebook.

Postades 03/10/15

Påminnelse!

Nu har du som LTU-student möjlighet att göra din röst hörd!

Till din studentmail har det skickats ut en enkät med en rubrik som lyder: "Säg vad du tycker/Speak Your Mind – NSI 2015" med frågor gällande kvalitén på din utbildning, den fysiska och psykosociala campus- och lärandemiljön, kvaliteten på service- och stödtjänster och din hälsa.

Ta dig tid att svara på enkäten! Dina svar är värda otroligt mycket i LTU:s och kårernas arbete kring att göra din tid på campus till den bästa möjliga!

Deadline för att svara på enkäten är den 4 oktober (imorgon).
... Läs mer.Läs mindre.

Läs på Facebook.


@Luleåstudentkår


Gilla oss på FB