Det är vi som är Luleå Studentkår!

Det är vårt uppdrag att se till att din studietid blir så bra som möjligt, från Nolleperioden till examensfesten. Vi är en intresseorganisation som arbetar för att ta vara på medlemmarnas intressen.

Vår organisation består av sex sektioner som tillsammans representerar studenternas intressen på universitetet. Tillsammans arbetar vi för att din utbildning skall hålla högsta kvalitet, för att du skall ha en trygg och inspirerande studiemiljö, och för att du skall få möjligheter att bygga upp ett rikt och socialt liv utanför studierna samt för att ge dig möjlighet att orientera dig i arbetsmarknaden. Universitetet är vår spelplan och studenterna vårt enda fokus.