Ekonomsektionen (EkSek)

Sektionen för dig som studerar:
Civilekonom
Ekonomie, kandidat
Internationell ekonomi
Fastighetsmäklare
Internationell affärsverksamhet, master
Human resource management, master
Nationalekonomi, magister

Juridiska Föreningen (JF)

Sektionen för dig som studerar:
Rättsvetenskap, kandidat
Rättsvetenskap, magister miljörätt
Psykologi, kandidat
Sociologi, kandidat
Human resource management, master
Utredning, magister

Piteå Studentsektion (PiST)

Sektionen för dig som studerar:
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan (musik och dans)
Journalistik i nya medier, kandidat
Ljudteknik, kandidat
Musik, konstnärlig kandidat
Gehörsbaserat musikskapande
Skådespelarprogrammet
Utbildningsvetenskap, magister
Musikalisk gestaltning, master

Sektionen för Hälsa och Lärande (SHoL)

Sektionen för dig som studerar:
Förskollärare
Grundlärare, förskoleklass, årskurs 1-3 (distans)
Grundlärare årskurs 4-6 (distans)
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan
Kompletterande pedagogisk utbildning
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion (distans)
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterska (distans)
Röntgensjuksköterska (distans)
Arbetsterapeut (distans)
Utbildningsvetenskap, magister
Omvårdnad, master
Sjukgymnastik, inriktning ortopedisk manuell terapi, master
Fysioterapi, inriktning ortopedisk manuell terapi, master
Fysioterapi, master
Arbetsterapi, master

System- nytta- och samhällesektionen (SNS)

Sektionen för dig som studerar:
Statsvetenskap, kandidat
Politik- och samhällsutveckling, kandidat
Systemvetenskap, kandidat
Digital tjänsteutveckling, kandidat
Grafisk design, konstnärlig kandidat
Informationssäkerhet, master