Valberedningen är en del av Luleå Studentkår och utför under verksamhetsåret ett flertal intervjuer och rekryteringar för de olika centrala instanserna inom Luleå Studentkår.

Genom att sitta med i valberedningen får du en intern utbildning inom intervjuteknik och värdefulla erfarenhet av rekrytering. Du får även en bra inblick i Luleå Studentkårs arbete och möjligheter till goda kontakter med personer som engagerar sig inom organisationen.


En ny valberedning väljs fram under hösten.
Är du intresserad av att sitta med i valberedningen? Maila val@luleastudentkar.com.