Valberedningen är en del av Luleå Studentkår och utför under verksamhetsåret ett flertal intervjuer och rekryteringar för de olika centrala instanserna inom Luleå Studentkår.

Genom att sitta med i valberedningen får du en intern utbildning inom intervjuteknik och värdefulla erfarenhet av rekrytering. Du får även en bra inblick i Luleå Studentkårs arbete och möjligheter till goda kontakter med personer som engagerar sig inom organisationen.


En ny valberedning väljs fram under hösten varje år.
Är du intresserad av att sitta med i valberedningen? Maila val@luleastudentkar.com.