Luleå Studentkårs viktigaste uppgifter är att bevaka och höja kvaliteten på utbildningar som rör de filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet. Vi hjälper dig som student med allt från tentor som inte blir rättade i tid till överbelastade kurser.

Vi representerar studenterna i olika instanser på LTU för att förbättra din utbildning på långsikt t.ex. vid rekrytering av ny personal, ändringar av utbildningar och hur servicen till studenter ska fungera, programråd, filosofiska fakultetsnämnden, ledningsgruppen för Studentservice, utbildningsråd och ledningsgruppen på din institution.

Huvudansvarig inom utbildningspåverkan och utbildningsfrågan är Vice Kårordförande.

utbildning-uppdrag_pratbubbla_gul

Inom begreppet utbildningsbevakning ingår;

• Hjälpa studenter som har problem med utbildning i något avseende
• Driva utbildningsrelaterade frågor inom universitetets filosofiska fakultet
• Föra fram studenternas åsikter vid strategiska och operativa beslut som universitetet tar
• Stötta Luleå studenkårs utbildningsbevakare i de fall där det behövs

Utbildningsbevakare

För varje utbildning har våra sektioner en utvald utbildningsbevakare för respektive utbildningsområde.

Utbildningsbevakning.se

Utbildningsbevakning.se är ett ärendesystem som ägs av Luleå Studentkår och Teknologkåren tillsammans. Webbplatsen skapades under 2015 som ett sätt att underlätta för studenter när de vill  anmälan utbilningsrelaterade problem.

Såhär hanteras ett ärende:
1. Ett ärende anmäls av en student
2. Utbildningsbevakaren för det programmet som studenten läser tar emot ärendet.
3. Utbildningsbevakaren pratar med läraren, utbildningsledare eller examinatorn beroende på vilket slags problem det är.
4. Utbildningsbevakaren återkopplar till studenten och håller kontinuerlig kontakt till dess att problemet är löst.
5. Ärendet avslutas

Uppmuntra framgång

Precis som att det ibland kan gå mindre bra är det även viktigt att fånga upp det som fungerar bra under året. Detta är en lika viktig del i vårt arbete. Varje år delar vi även ut priset årets lärare, som går till den lärare studenterna tycker har skött undervisningen extra bra under verksamhetsåret. Samt så delar vi varje år ut stipendier till studenter som har utmärkt sig under sin studietid.