Luleå Studentkår består av sex programspecifika sektioner som alla arbetar för de studenter som hör till deras utbildningsområde. Som student hör du därmed till en viss sektion beroende på vad du studerar. Sektionernas främsta syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna under sitt utbildningsområde samt för att sektionens medlemmar ska få så goda studieförutsättningar som möjligt. Våra sektioner har nära kontakt med lärare och studenter vid respektive utbildning och anordnar event, företagsträffar och sammankomster för sina medlemmar. Genom sektionerna har du som student stor möjlighet att påverka Luleå Studentkårs verksamhet.

Genom att bli medlem i Luleå Studentkår blir du automatiskt medlem i den sektion som tillhör ditt program.