Utrikespolitiska föreningen, eller UF Luleå, är en förening som arbetar för att väcka intresse och skapa debatt för utrikespolitiska frågor. Här kan du vara med och arrangera politiska debatter eller kanske få hit Carl Bildt igen, vilket de anordnade senast nu på våren 2014.

Utrikespolitiska föreningen på Facebook