Luleå Studentkårs utbildningsutskott har hand om frågor gällande utbildning och utbildningskvalitet.

Luleå Studentkår anser att alla skall få en så bra utbildning som möjligt med en tydlig arbetslivsanknytning och lärare som är pedagogiska och välutbildade inom sitt område. För att uppnå dessa mål jobbar Luleå Studentkår dagligen inom alla delar av universitet för att driva studenternas röst. Stöter du på något problem så finns vi där som stöd. När du har ett utbildningsrelaterat problem, rapportera in det på utbildningsbevakning.se.

Vi som jobbar med utbildningsfrågorna på Luleå Studentkår är:

Vice Kårordförande (VO)

Vice kårordförandes centrala arbetsuppgift är vara utbildningsansvarig. I Luleå Studentkårs interna arbete är VO ansvarig för hur Luleå Studentkår sköter utbildningsbevakning ända från central nivå, genom sektionerna och ner till programråden. Gentemot LTU är VO  nästan alltid den som representerar i allt som berör studier och utbildningskvalitet. VO har även övergripande ansvar för projektet Studentmentorerna och ansvar för utdelning av priset Årets lärare.
angelica

Angelica Borg
Vice Kårordförande

vice@luleastudentkar.com
0920-49 32 71

Utbildningsutskottets Ordförande (UO)

Utbildningsutskottets ordförande arbetar på ideell basis. UO stöttar vice kårordförande i dennes arbete. I frågor gällande studenträtt är UO expert och agerar som stöd åt sektionerna i deras arbete gentemot LTU i utbildningsfrågor. Utbildningsutskottets ordförande leder även utbildningsutskottet som består av vice kårordförande och samtliga utbildningsbevakare från sektionerna inom Luleå Studentkår. UO agerar även som vice projektledare i utbildningsfrågor drivna av Luleå Studentkår.

Utbildningsbevakare

Varje sektion inom Luleå Studentkår har utbildningsbevakare som arbetar med utbildningsfrågor samt tar hand om utbildningsärenden som anmäls via utbildningsbevakning.se. Utbildningsbevakarna agerar även som jurygrupp för priset Årets lärare. Här nedan kan du se vilka det är samt vilken mailadress respektive utbildningsbevakare använder sig av.