Anonyma tentamina

Nedan följer kårerna vid LTU:s samlade och gemensamma ställning i frågan om anonyma tentamina

Undersökningen som gjordes bland Luleå tekniska universitets studenter under våren 2015 visar att nästan en fjärdedel av studenterna anser att de, eller någon de känner, har blivit rättad till för- eller nackdel på grund av dennes relation till sin lärare. Det är en oroande stor andel vilket även syns i studentärenden och åsikter som framförs till kårerna. Studenter anser att de i olika fall har blivit orättvist bedömda vid rättningsförfarandet, eller till och med inte vågar framföra sina åsikter för rädsla att det ska påverka bedömningen av deras examination. Införandet av anonyma tentamina tror vi skulle eliminera en stor del av den här problematiken och skapa en större trygghet bland våra studenter.

I övriga Sverige har 10 av 16 universitet helt eller delvis infört anonyma tentamina. Processen för hur det går till är liknande bland de olika universiteten och Luleå tekniska universitet bör ha samma goda förutsättningar för ett sådant införande. I samband med att det här redan ses över i projektet med tentamensprocessen och i.o.m. införandet av det nya LADOK-systemet med stöd för kodade tentor är det en bra tid för universitetet att starta ett arbete kring anonyma tentamina.

En god rättsäkerhet gällande examination bidrar till en mer stabil och trygg arbetsmiljö för våra studenter och medarbetare, för att utesluta alla sorter av medveten, likväl som omedveten, diskriminering. UKÄ ställer sig positiva till anonyma tentamina, där de anser att det finns ett värde för alla att den rättande läraren inte vet vem provdeltagaren är.

Teknologkåren och Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet anser därmed att det bör vara av hög prioritet för universitetet att fortsätta utreda frågan och se över hur anonyma tentamina kan implementeras.

Mer information om själva undersökningen hittar du i dokumenten nedan.