Du som har studerat i gymnasieskolan i Luleå och bedriver högskolestudier med avsikt att bli lärare, kan söka stipendium ur den Ulanderska fonden.
För att erhålla stipendiet måste följande villkor vara uppfyllda:
– Du ska vara högst 25 år när du söker
– Du skall ha din uppväxt i Luleå och ha genomfört din gymnasieutbildning där
– Du skall vara studerande vid grundskollärarutbildning, ämneslärarutbildning eller motsvarande.
Ansökan om stipendiet inlämnas till Vuxenutbildningen, Rektorsgatan 36, 972 42 Luleå. Där kan du också få ansökningsblankett.