Luleå studentkårs syfte

Vi arbetar ständigt med att förbättra förutsättningarna för studenterna på LTU. Hela vår verksamhet vilar på grundsynen att alla individer har lika rätt till utbildning och att ingen skall behöva avstå från högre utbildning på grund av sociala, etniska eller ekonomiska skäl. Utifrån den grundsynen är det vårt viktigaste uppdrag att representera studenterna på universitetet i alla beslutande organ. Vi är studenternas enade röst på campus.

Vår vision

Vi arbetar tillsammans med universitetet, näringsliv och samhälle för att nå vårt mål. Våra medlemmar får en utbildning i världsklass och är Sveriges lyckligaste och mest engagerade studenter. Vi startar karriären redan under Sveriges bästa studietid och möter arbetslivet med samhällets mest eftertraktade varumärke, LTU-student!