Styrdokument

REVIDERAD 2017-05-04

Stadgan reglerar den interna demokratin i en förening och fastslås av dess högsta beslutande organ. Stadgarna fastslås på fullmäktige.

FASTÄLLDES 2016-02-13
REVIDERAD 2017-11-14

Det är i Luleå Studentkårs reglemente som fullmäktige genom detaljregleringar styr den operativa verksamheten.

REVIDERADES 2014-04-10

Visionen är Luleå Studentkårs målbild och det som förenar oss medlemmar. Visionen centralt i vår målstyrning med konkreta delmål som ständigt tar organisationen närmare Visionen.

FASTSLAGET 2013

Åsiktsdokumentet beskriver Luleå Studentkårs åsikter och vägleder organisationens företrädare i vad Luleå Studentkår tycker i vissa hjärtefrågor. Fastslås på kårfullmäktige.

Policy för hantering av personuppgifter

I Policy för hantering av personuppgifter står det hur Luleå Studentkår hanterar personliga uppgifter i olika sammanhang.

Protokoll

Bilagor för verksamhetsår 17/18

Kårfullmäktige 1: 29/8-2017
Kårfullmäktige 2: 14/11-2017

Handlingar för KF verksamhetsår 17/18

Kårfullmäktige 5 17/05-2018
Föredragslista
Bilaga A
Bilaga B
Bilaga C
Bilaga D

Regler för affischering

Regler för affischering
(uppsatta)

Regler för affischering
(utvecklade)

Regler för bordspratare