Styrdokument

REVIDERAD 2017-05-04

Stadgan reglerar den interna demokratin i en förening och fastslås av dess högsta beslutande organ. Stadgarna fastslås på fullmäktige.

FASTÄLLDES 2016-02-13
REVIDERAD 2017-11-14

Det är i Luleå Studentkårs reglemente som fullmäktige genom detaljregleringar styr den operativa verksamheten.

REVIDERADES 2014-04-10

Visionen är Luleå Studentkårs målbild och det som förenar oss medlemmar. Visionen centralt i vår målstyrning med konkreta delmål som ständigt tar organisationen närmare Visionen.

FASTSLAGET 2013

Åsiktsdokumentet beskriver Luleå Studentkårs åsikter och vägleder organisationens företrädare i vad Luleå Studentkår tycker i vissa hjärtefrågor. Fastslås på kårfullmäktige.

Protokoll

Regler för affischering

Regler för affischering
(uppsatta)

Regler för affischering
(utvecklade)

Regler för bordspratare