Vårt studiesociala arbete

Vi på Luleå Studentkår ser till att du som student har en trygg och inspirerande studiemiljö samt möjligheten att bygga upp ett rikt och socialt liv utanför studierna.