Stiftelsen Ester Anderssons donationsfond har till ändamål att årligen dela ut stipendier till kåraktiva avgångsstudenter som gör förtjänstfulla insatser för Luleå tekniska universitet och/eller för Norrbottensregionen.

Förslag på stipendiater kan lämnas av studenter och personal vid universitetet. I förslaget ska framgå anledningen till att just denna student föreslås och även studentens namn, adress, e-postadress samt studieinriktning.

Förslagen lämnas till LTU-registrator, registrator@ltu.se. Märk förslaget med ”Ester Andersson LTU-2293-2016”.

Upplysningar lämnas av Maria Åberg, e-post: maria.aberg-andersson@ltu.se eller telefon 0920-49 16 05.