Sexmästerier är varje sektions festgrupp. Det är sexmästeriet som anordnar event inom sektionen, allt från sportcuper till finsittningar. Att gå med i ett sexmästeri är ett perfekt ställe att börja sitt engagemang då det oftast inte är poster där man väljs in att sitta ett helt år redan från början. Genom sexmästeriet får du en utmärkt chans att lära känna massor av nya studenter och anordna roliga och kreativa event.

Under Luleå Studentkår finns det fem sexmästerier. Dessa är:

Sektionen för hälsa och lärandes sexmästeri, Ped6

Sektionen för psykologi och sociologi sexmästeri, Puss6

Ekonomsektionens sexmästeri, Ek6

Sektionen för system, nytta och samhälles sexmästeri, Essex

Juridiska Föreningens sexmästeri, Jursex