Just nu söker vi efter:

Kårordförande

Luleå Studentkårs ordförande arbetar inom olika områden i verksamheten. Dels består arbetet i påverkansarbete gentemot Universitetet och politiken. Ordförande agerar även äganderepresentant i Kårhusrestaurangen i Luleå AB. Vidare består arbetet i att leda Luleå Studentkårs styrelse och ledningsgrupp.

Vill du kontakta ordförande för mer information?
Tele: 0920- 493270
Mail: ordförande@luleastudentkar.com

Vice Kårordförande

Förutom att Vice Kårordförande arbetar med presidiefrågor, ansvarar denne även för Luleå Studentkårs arbete med utbildningsfrågor. Detta innebär dels att driva projekt med utbildning i fokus, dels påverkansarbete gentmot universitetet. Vice kårordförandeagerar även ordförande i den händelsen att ordförandeposten står vakant.

Vill du kontakta vice för mer information?
Tele: 0920- 493271
Mail: vice@luleastudentkar.com

Projektledare

Som  projektledare ansvarar du för Luleå Studentkårs större projekt, vilka inkluderar Nolleperioden och Islossningen. Projektledaren har även möjlighet att planera och arrangara nya evenemang. Vidare ansvarar Projektledaren för Luleå Studentkårs arbete med studiemiljöfrågor.

Vill du kontakta projektledaren för mer information?
Tele: 0920- 493274
Mail: projektledare@luleastudentkar.com

Kommunikationsansvar

Som Luleå studentkårs kommunikationsansvarig arbetar du med organisationens varumärket genom marknadsföring. Vidare arbetar du med digital informationsspridning och intern och extern kommunikation. Ett exempel på arbetet är det kårgemensamma projektet “Kårerna Informerar”, vilket trycks i tretusen exemplar, och som skickas till alla första och andrahandsintagna studenter vid LTU.

Vill du kontakta kommunikationsansvarig för mer information?
Tele: 0920- 493273
Mail: kommunikstion@luleastudentkar.com

Arbetsmarknadsansvar

Rollen som Arbetsmarknadsansvarig innebär framför allt att det är du som ansvarar för Luleå Studentkårs näringslivsanlnytning. Här har du möjlighet att anordna arbetsmarknadsrelaterade evenemang. Vidare arbetar arbetsmarknadsansvarig med Luleå Studentkås ekonomi.

Vill du kontakta kommunikationsansvarig för mer information?
Tele: 0920- 493272
Mail: arbetsmarknad@luleastudentkar.com

Internrevisor

Internrevisorn granskar Luleå Studentkårs verksamhet för att se till att allt går rätt till.

Sammankallande valberedare

Det är valberedningen som bereder valen av ledningsgruppen och övriga organ inom Luleå Studentkår. Den sammankallande valberedaren sitter med i valberedningen, men ansvarar även för att se till att valberedningen sammanträder.

Valberedare

Valberedaren är med och bereder valen av ledningsgruppen och övriga organ inom Luleå Studentkår.

Vice Talman

Vice Talman sitter med under Kårfullmäktige och hjälper Talmanen i dess arbete. Detta arbete varierar beroende av vad hjälp talmanen behöver, det skulle kunna handla om tolkning av stadga eller att agera bollplank.

Sekreterare för talmanspresidiet

Sekreteraren för Talmanspresidiet fungerar som protokollförare under kårfullmäktigemötena.

Om du önskar nominera dig eller någon annan till en eller flera av dessa poster, gör du det till val@luleastudentkar.com

 

Till intresseformuläret