Nu kan du som tillhör ETS (Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle här på LTU) och som skall skriva din C- eller D-uppsats söka MFS-stipendium. Stipendiet är på 25 000 kr och finns för att studenter skall kunna samla uppsatsmaterial i ett utvecklingsland (minst 8 veckor). 

Vill du veta mer så kontakta ansvarig samordnare Maria Styven eller läs mer här!