Kårordförande

Är ytterst ansvarig för Ledningsgruppens operativa
arbete samt leder ordförandeutskottet. Kårordföranden är den som representerar
verksamheten gentemot rektor, media etc. och ska därför ha en allmän inblick i hela LS
verksamhet.

Vice ordförande

Är den som har ansvar för utbildningsfrågor inom Ledninsgruppen samt sitter med i
utbildningsutskottet och filosofiska fakultetsnämnden. Sköter knepiga
studentärenden och vet vilka regler som gäller för olika
utbildningsfrågor. Projektansvarig för utbildningsrelaterade projekt inom Luleå Studentkår samt den som leder utbildningsutskottet.

Projektledare

Har koll på det mesta inom studenternas arbetsmiljö, likabehandling, disciplinära åtgärder, event, större sittningar som anordnas centralt av LS och nolleperioden. Projektledaren sitter även med i studiesociala utskottet och har ett finger med i det mesta roliga som händer på campus.

Kommunikationsansvarig

Är Ledningsgruppens expert inom marknadsföring och sköter t ex nyhetsbrevet och
hemsidan för LS. Den Kommunikationsansvarige har även koll på den grafiska profilen och de sociala medier som kåren nyttjar.

Arbetsmarknadsansvarig

Är förvaltningsansvarig och har koll på kårens ekonomi. Även ansvarig för samarbetspartners inom LS verksamhet. Arbetsmarknadsansvarig driver Arbetsmarknadsutskottet. Ser till att spännande arbetsmarknadsevent genomförs centralt samt representerar LS i Career Centers styrelse och ExJobb Luleås
ledningsgrupp.

En ny ledningsgrupp rekryteras i mars-april varje år.
Vill du sitta med i Ledningsgruppen? Kontakta val@luleastudentkar.com.