Det är vi som är Luleå Studentkårs ledningsgrupp för verksamhetsåret 2017/2018

Vi är Luleå Studentkårs operativa organ som sköter den löpande verksamheten. Vi arbetar för att du ska få en så bra studietid som möjligt genom att bevaka din utbildning, se till att du har en rolig fritid och möjlighet att få arbete efter din examen!

Oss hittar du i Luleå Studentkårs kontor i Kåridoren i C-huset. Du är alltid välkommen att besöka oss  måndag-fredag mellan kl. 09.00-16:00 om du har frågor eller funderingar. Du når oss även på telefon och mail (kontaktuppgifterna hittar du här nedan).

Fotograf: Hampus Carlson

Tf Ordförande

Joakim Jakobsson är Luleå Studentkårs tillförordnade Ordförande och politiska talesperson samt kontaktperson för media.

Tel: 0920-49 32 70
ordforande@luleastudentkar.com

Fotograf: Hampus Carlsson

Vice Kårordförande

Mikael Ekelund är Vice kårordförande och ansvarar för Luleå Studentkårs påverkansarbete inom utbildningsfrågor.

Tel: 0920-49 32 71
vice@luleastudentkar.com

Fotograf: Hampus Carlson

Projektledare

Amanda Vikberg är kontaktperson för våra sexmästerier och engagerade, samt projektleder våra stora projekt, Islossningen och Nolleperioden.

Tel: 0920-49 32 74
projektledare@luleastudentkar.com

Fotograf: Hampus Carlson

Kommunikationsansvarig

Joakim Jakobsson är kommunikationsansvarig och ansvarar därmed för Luleå Studentkårs varumärke genom marknadsföring, informationsspridning samt intern och extern kommunikation.

Tel: 0920-49 32 73
kommunikation@luleastudentkar.com