Det är vi som är Luleå Studentkårs ledningsgrupp för verksamhetsåret 2018/2019

Vi är Luleå Studentkårs operativa organ som sköter den löpande verksamheten. Vi arbetar för att du ska få en så bra studietid som möjligt genom att bevaka din utbildning, se till att du har en rolig fritid och möjlighet att få arbete efter din examen!

Oss hittar du i Luleå Studentkårs kontor i Kåridoren i C-huset. Du är alltid välkommen att besöka oss  måndag-fredag mellan kl. 09.00-16:00 om du har frågor eller funderingar. Du når oss även på telefon och mail (kontaktuppgifterna hittar du här nedan).

Om du har funderingar om medlemsskap tveka inte att kontakta vårt kansli på mailen kansli@luleastudentkar.com

Kårordförande

Oscar Eriksson är Luleå Studentkårs Ordförande och politiska talesperson samt kontaktperson för media.

 

Tel: 0920-49 32 70
ordforande@luleastudentkar.com

Vice Kårordförande

Angelica Borg är Vice kårordförande och ansvarar för Luleå Studentkårs påverkansarbete inom utbildningsfrågor.

 

 

Tel: 0920-49 32 71
vice@luleastudentkar.com

Projektledare

Zandra Thunholm är kontaktperson för våra sexmästerier och engagerade, samt projektleder våra stora projekt, Islossningen och Nolleperioden.

 

Tel: 0920-49 32 74
projektledare@luleastudentkar.com

Kommunikationsansvarig

Posten kommunikationsansvarig som ansvarar för Luleå Studentkårs varumärke genom marknadsföring, informationsspridning samt intern och extern kommunikation är för tillfället Vakant.