Det är vi som är Luleå Studentkårs ledningsgrupp för verksamhetsåret 2017/2018

Vi är Luleå Studentkårs operativa organ som sköter den löpande verksamheten. Vi arbetar för att du ska få en så bra studietid som möjligt genom att bevaka din utbildning, se till att du har en rolig fritid och möjlighet att få arbete efter din examen!

Oss hittar du i Luleå Studentkårs kontor i Kåridoren i C-huset. Du är alltid välkommen att besöka oss  måndag-fredag mellan kl. 09.00-16:00 om du har frågor eller funderingar. Du når oss även på telefon och mail (kontaktuppgifterna hittar du här nedan).

Kårordförande

Joakim Jakobsson är Luleå Studentkårs tillförordnade Ordförande och politiska talesperson samt kontaktperson för media.

 

Tel: 0920-49 32 70
ordforande@luleastudentkar.com

Vice Kårordförande

Mikael Ekelund är Vice kårordförande och ansvarar för Luleå Studentkårs påverkansarbete inom utbildningsfrågor.

Jobbar vanligtvis från Piteå fredagar.

 

Tel: 0920-49 32 71
vice@luleastudentkar.com

Projektledare

Amanda Vikberg är kontaktperson för våra sexmästerier och engagerade, samt projektleder våra stora projekt, Islossningen och Nolleperioden.

 

Tel: 0920-49 32 74
projektledare@luleastudentkar.com

5H4C9019

Kommunikationsansvarig

Jonas Backe är kommunikationsansvarig och ansvarar därmed för Luleå Studentkårs varumärke genom marknadsföring, informationsspridning samt intern och extern kommunikation.

Tel: 0920-49 32 73
kommunikation@luleastudentkar.com