Förhoppningsvis har det inte undgått någon att Luleå Studentkår rekryterar för verksamhetsåret 2017/2018. Kåren i Spåren är ett försök till att kartlägga en typisk arbetsdag för ledningsgruppens olika poster. Här nedan kommer ni kunna läsa personliga intervjuer med varje person från ledningsgruppen.

Kårordförande

Carl Johans intervju släpps senare.

Mail: ordförande@luleastudentkar.com
Tele: 0920-493270

Vice ordförande

Emils intervju släpps senare.

Mail: vice@luleastudentkar.com
Tele: 0920-493271

Arbetsmarknadsansvar

Läs Saras intervju här.

Mail: arbetsmarknad@luleastudentkar.com
Tele: 0920-493272

Kommunikationsansvar

Läs Joakims intervju här.

Mail: kommunikation@luleastudentkar.com
Tele: 0920-493273

Projektledare

Läs Fridas intervju här.

Mail: projektledare@luleastudentkar.com
Tele: 0920-493274