Fonden för främjande av ekonomisk utbildning vid Luleå tekniska universitet, ”Ekonomfonden”.
Fondens syfte är att genom direkt ekonomiskt stöd, stipendier eller på annat sätt, främja och stödja utbildning inom det ekonomiskt administrativa området vid Luleå tekniska universitet. Både konkreta utbildningsinsatser och forskningsinsatser som avser att stärka kunskapsbasen för utbildningen kan komma ifråga för stöd.

Även ansökningar från studenter är mycket välkomna. Ett totalt belopp på upp till 100 000:- kan komma att delas ut.
Ansökan ska innehålla; projektplan, CV samt en finansieringsplan (inkl. uppgift om eventuella medel som sökts eller beviljats från annat håll). Ansökan bör inkludera en motivering om hur fondens övergripande syfte nås.

Ansökan ställs till
Luleå tekniska universitet
Registrator vid LTU
971 87 LULEÅ
registrator@ltu.se

Märk ansökan ”Ekonomfonden, Dnr 139-16”.
Sista ansökningsdag är den 25 februari, 2016
Upplysningar lämnas av Anders Henriksson, Anders.Henriksson@ltu.se, 0920- 492114