Kandiderar till Ledningsgruppen

Nyfiken på vilka som  kandiderar till Ledningsgruppen?
Igår gick Luleå Studentkårs valbilaga ut inför personvalen vid kårfullmäktige den 4/5. De kandiderande är nuvarande kommunikationsansvarig Joakim Jakobsson, Mikael Eklund från Piteå Studentsektion och Therese Hammarlund från Sektionen för Psykologi och Sociologi.

Med dessa kandidaturer står fortfarande en mängd poster vakanta, inte minst ledningsgruppsposterna Kårordförande och Arbetsmarknadsansvar. Nedan följer en komplett lista över vilka poster som fortfarande står vakanta inför valet.

  • Kårordförande
  • Arbetsmarknadsansvar
  • Talman
  • Vice Talman
  • Sekreterare för talmanspresidiet
  • Valberedare
  • Internrevisor

Ända fram till personvalet startar under fullmäktigemötet finns det möjlighet att kandidera och motkandidera till en eller flera poster. Luleå Studentkårs ledningsgrupp vill verkligen passa på att uppmana alla som går i tankarna till att kandidera att också göra det. Samtidigt vill de understryka även om arbetet innebär ett uppehåll i studierna så är det otroligt givande och inte minst roligt.

Den 2/5 kommer det att hållas ett åsiktstorg i anslutning till fullmäktige var alla frågor kommer diskuteras av ledamöterna och andra eventuella medlemmar. Under detta åsiktstorg kommer det även finnas möjlighet till utfrågning av kandidaterna.

Till både åsiktstorget och själva fullmäktige är samtliga medlemmar och icke-medlemmar välkomna!
Vi ses under fullmäktige!