Årets lärare är ett pris som Luleå Studentkår delar ut varje år på stora
Islossningen. 
Priset delas ut till en lärare nominerad av studenter inom Luleå Studentkår som under läsåret har visat på god pedagogisk skicklighet och
engagemang samt haft förståelse och betydande roll för studenterna och
deras utveckling.

En jury beslutar varje år om vem som ska tilldelas priset. Juryn består av
samtliga Utbildningsbevakare inom Luleå Studentkår, Utbildningsutskottets
ordförande och Luleå Studentkårs Vice ordförande. Juryn får själva inte
nominera lärare till priset.

Tidigare års vinnare hittar du nedanför.

Till nomineringen

Tidigare pristagare

2016-2017

Nyssim Lefford

Läsåret 16/17 heter vinnaren Nyssim Lefford, som är post doktor inom ljudteknik för institutionenför konst, kommunikation och lärande.

Motiveringen lyder:

Nyssim är en lärare som alltid ställer upp och tar sig tid att lyssna på sina studenter. Hon brinner för sina ämnen och har en sådan passion som smittar av sig på studenterna. Hennes pedagogiska skicklighet gör att hon genom anpassade föreläsningar får med sig hela klassen i hennes undervisning. Hon har ett otroligt engagemang och har utöver sin ordinarie undervisning anordnat frivilliga listening sessions där studenter kan komma och lyssna och diskutera olika verk. Hon har även lyckats frambringa samarbeten mellan andra olika utbildningar t ex spelutveckling i Skellefteå och teaterskolan i Luleå för att höja kvalitén på hennes kurser. Detta gör Nyssim till en välförtjänt vinnare av Årets lärare 2016/2017.

2015-2016

Åsa Lindman

Läsåret 15/16 heter vinnaren Åsa Lindman och är post doktor inom nationalekonomi för institutionen Ekonomi, Teknik och Samhälle.

Motiveringen lyder:

Åsa är otroligt pedagogisk i sättet att förklara ekonomiska begrepp och teorier och håller intressanta och välstrukturerade föreläsningar och lektioner. Vid seminarierna reder hon ut de frågetecken som uppstår på ett föredömligt sätt. Hon är lätt kontaktbar och ger gärna feedback till studenterna och svarar på deras frågor. Studenternas synpunkter är något som hon tar stor hänsyn till. Åsa är läraren som ger det lilla extra som gör att studenten känner sig hörd och förstådd. Därför tilldelar vi priset årets lärare till Åsa Lindman.

2014-2015

Jens Nilsson

Läsåret 14/15 heter vinnaren Jens Nilsson och är doktorand inom forskningsämnet statsvetenskap vid institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle.

Motiveringen lyder:

Luleå studentkår har i år utsett Jens Nilsson till årets lärare. Jens är doktorand i statsvetenskap och är duktig och engagerad i klassrummet.

Som handledare är han noggrann och ger bra och detaljerad feedback utan att släppa på några krav. Han ger studenter de verktyg som krävs för att kunna prestera och inspiration för att orka. Detta är något vi från Luleå studentkår vill uppmuntra. Det är tack vare lärare som Jens studenter hittar motivationen för sina studier. Därför tilldelar vi priset årets lärare till Jens Nilsson.

2013-2014

Rolf Lantto

Läsåret 13/14 heter vinnaren Rolf Lantto. Han är lärare på Institutionen för hälsovetenskap och undervisar på arbetsterapiprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och sjukgymnastikprogrammet i grundläggande anatomi, fysiologi och röntgen.

Motiveringen lyder:

”Årets lärare, Rolf Lantto är en mycket uppskattad lärare som på ett pedagogiskt sätt lär ut sina kunskaper i fysiologi och anatomi.

Han är mycket engagerad som lärare och har en tydlig tanke och strategi vid varje undervisningspass, där han alltid börjar med repetition av föregående föreläsning.

Rolf anpassar sin undervisning efter studenterna, ger konkreta exempel och ser till att alla förstår. Han strävar efter att ha ett öppet klimat där alla studenter känner sig trygga och sedda.

Han väcker intresse och får sina studenter att vilja lära. Rolf har alltid tid för sina studenter, får dem att känna sig uppskattade och är alltid noga med att ge feedback.

Detta gör att Rolf Lantto är en välförtjänt vinnare av Årets lärare 2014”.

2012/2013 Olle Hage

2011/2012: Jan Norman

2010/2011: Todd Booth

2009/2010: Bengt-Ola Niemi

2008/2009: Tim Foster

2007/2008: Pär Sunden

2006/2007: Jan Norman

2005/2006: Rune Westerlund